• Якимов Ю. М. Радченко Ю. В. Медицина катастроф

  Навчально-довідковий посібник для студентів та викладачів по дисципліні «Медицина катастроф»

  61077, Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, організаційно-видавничий відділ НМЦ.

  Вступ

  Список умовних скорочень

  1. Основи створення, функціонування та структура

  Державної служби медицини катастроф.

  2. Медико-санітарні наслідки надзвичайних ситуацій

  природного і техногенного характеру.

  3. Основна мета і організаційні основи лікувально-еваку-

  акційного забезпечення населення у системі Державної

  служби медицини катастроф.

  4. Види медичної допомоги та її обсяги.

  7. Планування медико-санітарного забезпечення населення при

  надзвичайних ситуаціях.

  8. Медичне постачання формувань і лікувальних закладів

  Державної служби медицини катастроф.

  9. Організація взаємодії ДСМК з іншими аварійно-рятувальними

  В роботі приведені матеріали щодо системи охорони здоров'я України і особливостей організації надання екстреної медичної допомоги населенню та постраждалим при надзвичайних ситуаціях. Матеріали підготовлені на підставі вивчення джерел Українського науково-ирактичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.

  Робота розрахована для позааудиторної роботи студентів, які вивчають дисципліну «Медицина катастроф» і може бути використана в роботі керівного складу органів управління охорони здоров'я, державної служби медицини катастроф, цивільної оборони, працівників медичних закладів та формувань, які приймають участь в ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.

  ВСТУП

  В усьому світі, починаючи з другої половини минулого століття, відмічається абсолютне і відносне зростання санітарних втрат від надзвичайних ситуацій.

  Надзвичайні ситуації, викликані природними та антропогенними катастрофами і пов'язані з значними санітарними втратами, як правило, супроводжуються руйнуванням інфраструктури життєзабезпечення (енергетики, транспорту, соціальної сфери, тощо). При таких стихійних лихах, як повені, землетруси, зсуви, та катастрофах, викликаних вибухами, пожежами на промислових об'єктах, а також при хімічних та радіаційних аваріях, надання медичної допомоги одночасно великій кількості постраждалих супроводжується проблемами, які не характерні для повсякденної практики у системі охорони здоров'я. В районі надзвичайної ситуації виникає нестача необхідної кількості медичних працівників, підготовлених для надання невідкладної медичної допомоги в екстремальних ситуаціях, медикаментів, медичного і санітарно-гігієнічного обладнання. Існує потреба у терміновій госпіталізації, а транспортних засобів, придатних для медичної евакуації, як і медичних закладів, готових прийняти велику кількість постраждалих, також не вистачає.

  Життєдіяльність людини включає різноманітність взаємодії людини і середовища її існування. Людина живе в умовах дії факторів, що загрожують її життю і здоров'ю. Ці фактори можуть бути постійними, викликаними негативним впливом на людину, довкілля, виробничої сфери, соціально - політичної ситуації, та випадковими, викликаними негативним впливом надзвичайних ситуацій природного, техногенного чи соціально-політичного характеру.

  Стаття 3 Конституції України, прийнятої на 5-й сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. проголошує, що "людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю".

  З метою вирішення цих проблем в нашій державі для виконання заходів з організації ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 343 "Про утворення державної служби медицини катастроф", утворена державна служба медицини катастроф України (ДСМК).